zemanky.cz

Ovocný sad na Zemánkách

Na tomto místě jsme založili volně přístupný sad sestávající ze starých odrůd ovocných stromů. Během sázení v říjnu 2021 vznikla také jednoduchá lavička. Pokud budete mít cestu kolem, můžete zde usednout a spolu s námi sledovat vývoj tohoto sadu. U spodní strany pozemku uvidíte šest stromů, které byly vysázeny v roce 2015 a přestože všechny byly více méně podobného vzrůstu, po více jak pěti letech, je zde možné sledovat, jak rozdílně se vyvíjejí. Zbylých patnáct stromů bylo vysázeno v říjnu 2021. Na to, jak se jim bude dařit, si musíme zatím počkat...

Aktuálně zde můžete nalézt následující stromy:

DruhOdrudaPodnož
1 třešeň Karešova ptáčnice
2 jabloň Sudetská reneta jabloňový semenáč
3 slivoň Stanley myrobalán
4 jabloň Panenské české jabloňový semenáč
5 slivoň Čačanská rodná myrobalán
6 hrušeň Salisburyho hrušňový semenáč
7 jabloň Biokovo jabloňový semenáč
8 slivoň Oulinská renoláda myrobalán
9 hrušeň Salisburyho hrušňový semenáč
10 jabloň Matčino jabloňový semenáč
11 hrušeň Šídlenka hrušňový semenáč
12 hrušeň Mušatelka turecká hrušňový semenáč
13 jabloň Kalvil červený podzimní jabloňový semenáč
14 slivoň Čačanská lepotica myrobalán
15 hrušeň Jakubka česká hrušňový semenáč
16 slivoň Durancie myrobalán
17 jabloň Jadernička moravská jabloňový semenáč
18 višeň Amarelka královská ptáčnice
19 hrušeň Krvavka letní hrušňový semenáč
20 třešeň Kaštánka ptáčnice
21 jabloň Gdánský hranáč jabloňový semenáč

Stromy 1 až 6 byly vysázeny v říjnu 2015.

Stromy 7 až 21 byly vysázeny v říjnu 2021. Tato výsatba proběhla vrámci víkendovky Teď saď sad pořádané Základním Článkem Hnuti Brontosaurus Kolovrátek. Výsatba těchto stromů byla podpořena díky grantovému programu Nadace Partnerství, individuálním dárcům veřejné sbírky a partnerům iniciativy Sázíme budoucnost

Máte-li chuť nás kontaktovat, můžete se nám ozvat na e-mail radim.pechal@gmail.com


Červenec 2022

Sad pokosen a pohrabán, oplakána ztráta jabloně Panenské české (č. 4), která byla zákeřně zavražděna nějakým srncem, který ji ožral kmen.

Březen 2022

Stromy vysázené na podzim předešlého roku přežily zimu.

Radim Pechal, radim.pechal@gmail.com, s obsahem techto stranek je mozne nakladat dle licence CC v. 3.0.