Aktuální akce
Připravované tábory
Jsme na facebooku
Login

Přírodní památka Poskla

(poblíž Horní Bečvy, CHKO Beskydy)

Hlavním předmětem ochrany je mozaika nelesních mokřadních, rašelinných, lučních a pastevních ekosystémů v celém souhrnu jejich vlastností a funkcí, s výskytem typických, ale i vzácných a zvláště chráněných průvodních rostlinných a živočišných druhů. Předmětem ochrany je též typický vzhled území. Přírodní památka Poskla byla zřízena k ochraně typů polopřirozených nelesních společenstev vázaných na geomorfologii terénu a vodní režim. Jde zejména o uchování floristického bohatství regionu.
Popis lokality a jejího okolí

Jedná se o velmi vzácnou a v povodí Bečvy i v celých Beskydech unikátní nelesní lokalitu, na které se střídá zarůstající jalovcový pasínek s rašeliništěm a vlhkou horskou loukou. V prostoru přírodní památky Poskla roste kriticky ohrožený druh prstnatec plamatý, silně ohrožený druh mečík střechovitý, silně ohrožený druh kruštík bahenní, ohrožený druh prstnatec májový, ohrožený druh prstnatec Fuchsův, ohrožený druh vemeník dvoulistý, ohrožený druh ďáblík bahenní a ohrožený druh vachta trojlistá. Významným druhem je rovněž hadí mord nízký. Na drobné vodní plochy Poskly je vázán výskyt silně ohroženého mloka skvrnitého a silně ohrožené kuňky žlutobřiché.

Ubytování a zázemí

Ubytování zajištěno v staré roubence v osadě Na Radlickém na Horní Bečvě. Ubytování je vzdálené od lokality asi 10 minut autobusem na Prostřední Bečvu, odkud je Poskla cca 15 minut chůze (přes kopec a přes potok). V chalupě je kuchyně s kamny na dřevo a 2 pokoje s krbem a kamny. Lze využít i zateplenou půdu či stodolu.

Popis cesty na místo

Vlakem či autobusem do Rožnova pod Radhoštěm, poté autobusem do zastávky Horní Bečva, přehrada (cca 20 min, jede každou hodinu). Některé busy jedou přímo z Brna, Ostravy či Olomouce, spousta dálkových linek až na Horní Bečvu, takže dobrá dostupnost. Od zastávky cca 20 minut pěšky do kopce až k roubence s červenou střechou.

Přednášky či jiná forma vzdělávání

Zajištěny pracovníky správy CHKO Beskydy - téma: ochrana přírody v Beskydech, nebo přednáška či workshop pořádaná ČSOP Orchidea na téma velké šelmy v Beskydech nebo související témata. Je možno domluvit celou řadu dalších témat (pastva ovcí, staré odrůdy ovocných stromů, lidová architektura a zvyky v Beskydech).

Práce na lokalitě

Pracovníci Správy CHKO Beskydy se snaží ve svém volném čase zabránit totálnímu zarostení Poskly náletovými dřevinami. V této snaze přiložíme ruku k dílu. Pomůžeme s odstraňováním náletů a transportem klestí a větví mimo vzácné části lokality. Pravděpodobně budeme klestí a větve také pálit či jinak zpracovávat.

Význam práce

Poskla je jednou z mála lokalit, kde se zachoval typický horský charakter louky, tedy přírodně zamokřené a neodvodňované území. Nutno připomenout, že takových pastvin a luk bylo před rokem 1970 v našich horách nepočítaně. Nyní se snažíme alespoň poslední skvosty těchto luk zachránit potřebnou péčí od zarostení náletem. Tyto lokality, kterých je skutečně velice málo tvoří tzv. genové banky vzácných druhů rostlin a živočichů, což je jeden z  nejdůležitějších důvodů, proč je zachovat pro příští generace.

Kontakt na správce stránek, S obsahem těchto stránek je možné nakládat dle licence CC v. 3.0.