7. den:

9. srpna 2007

Den začal oblačně. Ovšem po snídani se spustil déšť a tak byl odjezd autobusu na výlet odložen. Místo toho pokračovala večerní přednáška. Tentokrát byla zaměřena na výrobu provizorních nosítek z horolezeckého lana. Bylo to doplněno i praktickou ukázkou se stabilizací raněného. Během přednášky přestalo pršet a tak po chvíli pobíhání s improvizovanými nosítky, bylo rozhodnuto, že se vyrazí na výlet.

Po krátké jízdě autobusu jsme vystoupili a vydali se k Martuljški slapovi. To jsou dva ne příliš vzdálené vodopády. Cesta byla dlouhá několik kilometrů a místy vedla po visutých cestičkách a mostech. Druhý vodopád byl famózní. Několika metrový vodopád byl totiž doplněn krátkou ferratou, díky níž jsme se dostali přímo pod vodopád, který dále mizel ve změti kamenů o které se tříštil.

Když jsme se vrátili zpět k autobusu následovala dlouhá cesta do sedla Vršič, která z části propršela. Nejdrsnější byl samotný konec cesty, když jsme museli s autobusem nastoupat 800 výškových metrů na několika kilometrech velmi úzkých klikatých serpentin. Asi po hodině jsme vystoupili z udýchaného autobusu. Přestalo pršet a obloha se roztrhala a nám se naskytly úchvatné scenérie.

Byl naplánován výlet na nedaleký Vršič, který zabral asi 20 minut. Cestou jsme prošli kolem Tičarjevova domu a naskytl se nám výhled na Adovskou deklicu, což je část skály, která připomíná tvář. Vrcholek Vršič (1737 m. n. m.) umožňoval si opět vychutnat výhledy. Atmosféru jen kazily ovčí bobky, které lemovaly cestu. Ovčí stádo bylo celkem vtipné, neboť po našem příjezdu do sedla Vršič zde blokovaly dopravu procházením se po silnici.

Při jízdě autobusem zpět do campu nám byly přečteny báje a pohádky ze Slovinska. Hlavní postavou byl Zlatorog, což je kamzík se zlatými rohy, jehož sochu jsme si prohlédli cestou zpět. Bylo úžasné jak se vyjímala na pozadí Julských Alp. Zlatorog je bájný syn boha Triglava, který dokázal svými kopyty měnit ráz krajiny.

Po příjezdu do campu následovala večeře a briefing s informacemi o zítřejším výstupu na Triglav. Po briefingu jsme se trohu přebalili, umyli a šli spát.